IMATRAN VPK

vuodesta 1895

Tukiosasto

Esittely

Tukiosaston tarkoituksena on toiminnallaan tukea palokunnan ja sen muiden osastojen toimintaa. Koota tukiosastoon ne palokunnan jäsenet jotka eivät kuulu muihin osastoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi tukiosasto:
- pyrkii toteuttamaan yhteistyössä palokunnan ja sen muiden osastojen kanssa tai sovitulla tavalla omatoimisesti rajattuja ja/tai määräaikaisia tehtäviä.
- edistää myönteistä suhtautumista vapaaehtoiseen palokuntatyöhön.
- osallistuu palokunnan yhteisiin tilaisuuksiin.
- auttaa palokunnan varainhankinnassa.

Tukiosasto on perustettu 2009.

Tukiosasto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Imatran VPK 2022