IMATRAN VPK

vuodesta 1895

Hälytysosasto


Esittely

Hälytysosasto vastaa palokunnan operatiivisesta toiminnasta. Toiminta perustuu Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa solmittuun alue- ja palokuntasopimukseen. Sopimuksissa on kuvattu ne palvelut (kalusto, henkilöstö, vasteajat), jotka palokunta alueellisen pelastustoiminnan käyttöön tarjoaa.

Vuoden 2013 alusta voimaan astuneen alue- ja palokuntasopimuksen mukaan palokunta asettaa hälytyksiin ensimmäisen lähdön vahvuudella 4 henkilöä keskimäärin 10 minuutin kuluttua hälytyksestä sekä edellisten lisäksi toisen lähdön vahvuudella 2 henkilöä keskimäärin 15 minuutin kuluttua hälytyksestä. Tilapäisistä muutoksista toimintavalmiudessa sovitaan päällystöpäivystäjän kanssa.

Hälytysosasto on perustettu 1992.

Hälytysosaston harjoitukset ovat maanantaisin klo. 18.00 alkaen

Imatran VPK 2022