IMATRAN VPK

vuodesta 1895

PäällystöPalokunnan päällikkö Ilkka Vainio
Palokunnan varapäällikkö Sami Metsämuuronen
Palokunnan toinen varapäällikkö Kari Henttonen
Nuoriso-osaston johtaja Ilkka Vainio
Naisosaston johtaja Marja Vertanen
Tukiosaston johtaja Martti Kuningas
Ryhmänjohtaja Jari Muukkonen
Ryhmänjohtaja Matti Natunen
Ryhmänjohtaja Juha Holopainen
Ryhmänjohtaja Esa Varis
Imatran VPK 2022