IMATRAN VPK

vuodesta 1895

Hallitus



Palokunnan päätäntävaltaa käyttävänä toimielimenä on kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Määrättyjä tehtäviä varten palokunnalla voi olla kokouksen tai hallituksen asettamia valiokuntia ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisena.

Varis Esa puheenjohtaja
Muukkonen Jari sihteeri
Henttonen Kari rahastonhoitaja
Tuuha Tommi jäsen
Metsämuuronen Sami jäsen
Holopainen Juha jäsen
Könönen Kimmo jäsen
Ahlqvist Heikki jäsen
Imatran VPK 2022