Banneri
  ETUSIVU HISTORIA OSASTOT TOIMITILAT KALUSTO OTA YHTEYTTÄspacer KUVIA spacer LINKIT
Halytysosasto
Nuorisosasto
Naisosasto
Tukiosasto
Hallitus
Ajankohtaista

OSASTOT

Hälytysosasto

Hälytysosasto vastaa palokunnan operatiivisesta toiminnasta. Toiminta perustuu   
Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa solmittuun alue- ja palokuntasopimukseen,
jossa on kuvattu ne palvelut (kalusto, henkilöstö, vasteajat), jotka palokunta alueellisen pelastustoiminnan käyttöön tarjoaa.

Vuoden 2013 alusta voimaan astuneen alue- ja palokuntasopimuksen mukaan palokunta asettaa hälytyksiin ensimmäisen lähdön vahvuudella 4 henkilöä keskimäärin 10 minuutin kuluttua hälytyksestä sekä edellisten lisäksi toisen lähdön vahvuudella 2 henkilöä keskimäärin 15 minuutin kuluttua hälytyksestä. Tilapäisistä muutoksista toimintavalmiudessa sovitaan päällystöpäivystäjän kanssa.

Hälytysosasto on perustettu 1992.
Hälytysosaston vahvuus 22+3
Hälytysosaston harjoitukset ovat  maanantaisin klo. 18.00 alkaen

Nuoriso-osasto 

Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota 7-17 -vuotiaita poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään vastuuntuntoiseksi kansalaisiksi.

Nuoriso-osasto harjoittelee kerran viikossa pääosin paloalalla tarvittavia taitoja, pelejä ja
leikkejä unohtamatta. Harjoitusten lisäksi nuoriso-osasto osallistuu erilaisille leireille, järjestää
retkiä sekä osallistuu kilpailuihin kiinnostuksen mukaan.
Nuoriso-osaston viikkoharjoitukset pidetään ennalta laaditun harjoitusohjelman mukaisesti.
Harjoituksissa harjoitellaan pääasiassa palomiesten tarvitsemia käytännön taitoja.
Myös teoriatunteja pidetään muutaman kerran vuodessa.
Nuoret on jaettu kahteen ryhmään iän ja kokemuksen perusteella aina tilanteen mukaan.
Vanhemmissa nuorissa ovat 11 - 17 vuotiaat ja nuoremmissa alle 11 vuotiaat nuoret.
16 vuotta täyttäneet nuoret voivat osallistua myös hälytysosaston harjoituksiin

Nuoriso-osasto on perustettu 1937. (aluksi poikaosasto)
Nuoriso-osaston vahvuus 25
Nuoriso-osaston harjoitukset ovat  tiistaisin klo. 18.00 alkaen

Naisosasto

Toiminnan tarkoitus on tukea palokunnan toimintaa ja huolehtia omalta osaltaan
viranomaisten ja palokunnan kesken sovittujen tehtävien hoitamisessa.
Tärkeimpiä tehtäviä on hälytysmuonitus.
Kerhoiltoina harjoittelemme hälytysosaston yksikönjohtajien kouluttamana
mm. viranomaisradion käyttöä, alkusammutusta ja kalustontuntemusta. Käymme tutustumassa
toisiin naisosastoihin ja muihin jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Myös kulttuuri,
teatteriretket, saunaillat ja elokuvissa käynnit ovat osana kausiohjelmaa.
Jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka voi kuulua myös palokunnan
muihin osastoihin.

Naisosaosasto on perustettu 1955.
Naisosaston vahvuus 14
Naisosasto kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa keskiviikkoisin.

Tukiosasto

Tukiosaston tarkoituksena on toiminnallaan tukea palokunnan ja sen muiden osastojen toimintaa.
Koota tukiosastoon ne palokunnan jäsenet jotka eivät kuulu muihin osastoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi tukiosasto:
- pyrkii toteuttamaan yhteistyössä palokunnan ja sen muiden osastojen kanssa tai sovitulla tavalla omatoimisesti rajattuja ja/tai määräaikaisia tehtäviä.
- edistää myönteistä suhtautumista vapaaehtoiseen palokuntatyöhön.
- osallistuu palokunnan yhteisiin tilaisuuksiin.
- auttaa palokunnan varainhankinnassa.

Tukiosasto on perustettu 2009
Tukiosaston vahvuus 12
Tukiosasto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa

Hallitus


Palokunnan päätäntävaltaa käyttävänä toimielimenä on kokous ja toimeenpanevana elimenä hallitus. Määrättyjä tehtäviä varten palokunnalla voi olla kokouksen tai hallituksen asettamia valiokuntia ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisena.
Hallitukseen kuuluu 8 jäsentä.

YHTEYSTIEDOT:  

Imatran VPK
Ensontie 4
55610 IMATRA

paloasema puh.040-4821133